Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir beslag voor toekomstige alimentatietermijnen is, bij uitzondering, mogelijk. Dit kan bij gebleken betalingsonwil.

Feiten

Man en vrouw zijn voormalige echtgenoten. De rechtbank Rotterdam legt de man een alimentatieverplichting tegenover de vrouw en hun zoon op. De betalingen verlopen moeizaam. De vrouw legt een aantal malen executoriaal beslag op het huis van de man. Als de vrouw verneemt dat de man een hypotheek op zijn woning wil vestigen, vraagt zij aan de president van de rechtbank Rotterdam verlof tot het leggen van conservatoir beslag op de woning, en wel voor de alimentatieverplichtingen voor de komende twaalf jaar. De president verleent dit verlof. De vrouw legt vervolgens conservatoir beslag op het huis.

President rechtbank

De man vordert in kort geding bij de president van de rechtbank Rotterdam opheffing van het conservatoire beslag. Hij stelt dat de aanhangig te maken procedure niet de betaling van alimentatie tot inzet kan hebben omdat de man al tot betaling van alimentatie is veroordeeld, en dat er geen grondslag is voor het vorderen van zekerheid voor toekomstige termijnen.

De president wijst de vordering van de man af. De president vindt dat een conservatoir beslag ter zake van in de toekomst te verwachten alimentatievorderingen niet onmogelijk is en dat het beslag ook alleszins passend is te achten gelet op 's mans vermogen en op het feit dat de man niettemin de alimentatie niet op correcte, regelmatige wijze betaalde en betaalt.

Hof Den Haag

Het hof Den Haag bekrachtigt het vonnis. Gelet op de gebleken betalingsonwil van de man ‘was er’, aldus het hof, 'voor de vrouw alle aanleiding zekerheid te verkrijgen voor de nakoming van de alimentatieverplichtingen tegenover haar zelf en de zoon van hun beiden, waarmee het leggen van het conservatoir beslag (waaromtrent de president ook naar de mening van de man terecht heeft overwogen dat zo'n beslag in casu rechtens niet onmogelijk is) alleszins gerechtvaardigd was'.

Hoge Raad

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep.