Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Artikel 198 Sr strekt tot eerbiediging van een daad van het openbaar gezag.

Feiten

Ondanks een conservatoir beslag op percelen grond wordt grond van deze percelen afgegraven. De afgegraven grond blijft in de macht van de beslagene. Die grond valt als roerende zaak niet meer onder het beslag. Het afgraven van de grond wordt beschouwd als onttrekking aan het beslag.

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat, voor de vraag of er sprake is van onttrekken aan beslag  in de zin van art. 198 Sr niet relevant is of de beslaglegger door de aan de beslagene verweten gedragingen is benadeeld, aangezien art. 198 Sr niet beoogt de belangen van de beslaglegger te beschermen, maar strekt tot eerbiediging van een daad van het openbaar gezag.

Gerelateerde artikelen