Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Nog niet verantwoorde en afgedragen baten vallen niet onder het conservatoir beslag.

Art. 455 lid 1 Rv bepaalt dat nog niet verantwoorde en afgedragen baten die zijn voortgebracht door de in beslag genomen zaken onder het beslag op die zaken vallen.

De Hoge Raad overweegt dat deze voor executoriaal beslag geldende regel niet van toepassing is op een conservatoir beslag. Dit komt omdat de schakelbepaling van art. 712 Rv niet naar art. 455 Rv verwijst.

Gerelateerde artikelen