Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vormerkung. Conservatoir derdenbeslag onder kopers onroerende zaak toegestaan.

Verzoekster heeft de voorzieningenrechter verzocht verlof te verlenen voor het leggen van conservatoir beslag onder derden, te weten de kopers van een onroerende zaak, op al hetgeen zij aan gerekestreerde, de verkoper, uit hoofde van de koopovereenkomst verschuldigd zijn.

De koopovereenkomst is op de voet van art. 7:3 BW ingeschreven in de openbare registers.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat verlof gegeven kan worden, zij het onder voorwaarden.