Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vormerkung. Beslag onder koper staat betaling koopsom aan notaris niet in de weg.

De beslaglegger wilde kopers slechts toestaan de koopsom onder de notaris te storten onder voorwaarde dat de notaris na het transport het restant van de koopsom dat na voldoening van de hypotheekhoudster overbleef, volledig in depot hield ten behoeve van zowel de beslagleggers van vóór als die van na de Vormerkung, totdat zou zijn beslist welk deel van het restant aan welke beslaglegger toekwam.

Volgens de rechtbank dient de notaris eerst de beslagleggers van voor de Vormerkung te voldoen, om tot de overeengekomen levering vrij van de voor de Vormerkung gelegde beslagen over te kunnen gaan. Daarna ontstaat de betalingsplicht van kopers. Het restant van de gedeponeerde koopsom wordt getroffen door het derdenbeslag onder de notaris.

Onder de voorwaarde dat kopers (kort gezegd) aan beslaglegger alle informatie verstrekken die waarborgt dat de zekerheid die het beslag onder kopers bood, voortduurt via het beslag onder de notaris, bepaalt de rechtbank vervolgens dat het beslag onder kopers niet in de weg staat aan betaling van de koopsom aan de passerende notaris.

Gerelateerde artikelen