Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Graftekens zijn duurzaam verenigd en dus onroerend.

Het oordeel van het hof Amsterdam dat graftekens duurzaam met de grond zijn verenigd in de zin van art. 5:20 BW in verbinding met art. 3:3 BW is in overeenstemming met de in (HR 31-10-1997, NJ 1998/97 (Portacabin) aanvaarde maatstaven.

Het hof heeft terecht overwogen dat verkeersopvattingen niet aan de orde zijn nu graftekens vanwege hun voor iedereen kenbare aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven.

Gerelateerde artikelen