Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Woonark roerend of onroerend?

Het Hof heeft geoordeeld dat de woonark met de grond verenigd is, aangezien deze door middel van beugels is verbonden met in de bodem verankerde meerpalen. Dit oordeel is niet juist.

Het gaat hier om een zaak die, gelet op zijn constructie, bestemd is om te drijven en drijft, zodat sprake is van een schip in de zin van art. 8:1 BW.

Een schip is in het algemeen een roerende zaak. Een verbinding tussen een schip en de onder dat schip gelegen bodem die toelaat dat het schip met de waterstand mee beweegt, kan niet leiden tot het oordeel dat het schip met de bodem is verenigd in de zin van art. 3:3 lid 1 BW.

De zaak wordt verwezen naar het hof voor een onderzoek of de woonark is verbonden met de oever op een dusdanige wijze dat sprake is van vereniging met die grond in de zin van art. 3:3 lid 1 BW. Indien dit zo is, moet het hof ook onderzoeken of de vereniging met de oever duurzaam is.

Gerelateerde artikelen