Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslaglegger is bevoegd om de beslagen vordering van de beslagdebiteur op de derdebeslagene op te zeggen.

Feiten

Vanwege een belastingschuld van Pot legt de ontvanger ten laste van Pot executoriaal derdenbeslag onder Schot. Schot is op grond van een overeenkomst van geldlening een bedrag aan Pot verschuldigd. De vordering is echter nog niet opeisbaar, maar kan volgens een bepaling in de overeenkomst wel opeisbaar gemaakt worden.

De ontvanger zegt de overeenkomst op.

Rechtbank, hof en Hoge Raad

De rechtbank vindt dat de ontvanger daartoe als beslaglegger bevoegd is. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank. De Hoge Raad bekrachtigt echter het vonnis.