Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een vermeerdering van eis in de hoofdzaak kan worden aangemerkt als een eis in de hoofdzaak.

Tussen partijen is reeds een hoofdzaak aanhangig die betrekking heeft op andere onroerende zaken. Verzoekster heeft in verband hiermee verzocht een termijn te geven voor vermeerdering van de eis in de hoofdzaak. 

De voorzieningenrechter overweegt dat een vermeerdering van eis ook kan worden aangemerkt als een eis in de hoofdzaak als bedoeld in art. 700 lid 3 Rv.

De termijn waarbinnen de eis in de hoofdzaak moet worden ingesteld zal worden bepaald op veertien dagen na het eerstgelegde beslag.