Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Geen maritaal beslag mogelijk op bankrekeningen stamrecht-BV van ex-partner

Het maritaal beslag is een bijzonder conservatoir beslag dat één van de echtgenoten kan leggen op de goederen van de gemeenschap ten einde te voorkomen dat de ander die zal wegmaken.

De aandelen die de man houdt in zijn stamrecht-BV vallen in de gemeenschap, zodat de vrouw die in maritaal beslag kon laten nemen. De vennootschap zelf heeft ten opzichte van de man en de vrouw te gelden als een derde.

De enkele omstandigheid dat de man directeur/grootaandeelhouder is van de vennootschap en waarschijnlijk louter om fiscale redenen zijn ontslagvergoeding in de vennootschap heeft laten storten, is onvoldoende om de man en de vennootschap te vereenzelvigen. 

De beide beslagen rekeningen staan ten name van de vennootschap. Het saldo daarvan is een vordering van de vennootschap op de Rabobank. Nu deze vordering niet toekomt aan de gemeenschap die tussen de vrouw en de man bestaat maar uitsluitend aan de vennootschap, heeft de vrouw ten onrechte maritaal derdenbeslag op de desbetreffende rekeningen doen leggen.

Gerelateerde artikelen