Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. Ingeval de belastingschuldige geen bankrekening heeft bestemd voor betaling van rijksbelastingen dan wel andere belastingen of heffingen voor zover de invordering daarvan is opgedragen aan de ontvanger betaalt de ontvanger op een bankrekening die op naam staat van de belastingschuldige.
  2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op andere door de ontvanger uit te betalen bedragen.