Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. Deze wet geldt bij de invordering van rijksbelastingen.
  2. Op deze wet zijn artikel 3:40, titels 4.1 tot en met 4.3, artikel 4:125, titel 5.2, de hoofdstukken 6 en 7 en afdeling 10.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.