Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

In deze afdeling wordt verstaan onder verzekerde: degene op wiens leven of gezondheid de verzekering betrekking heeft; onder begunstigde: degene die tot het ontvangen van een uitkering is aangewezen. Onder uitkering zijn de bedragen, bedoeld in de artikelen 978 lid 2980 lid 2981 en 983 begrepen.