Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. De bezitter van een goed wordt vermoed rechthebbende te zijn.
  2. Ten aanzien van registergoederen wijkt dit vermoeden, wanneer komt vast te staan dat de wederpartij of diens rechtsvoorganger te eniger tijd rechthebbende was en dat de bezitter zich niet kan beroepen op verkrijging nadien onder bijzondere titel waarvoor inschrijving in de registers vereist is.