Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Voor de overdracht van het bezit is een tweezijdige verklaring zonder feitelijke handeling voldoende:

  1. wanneer de vervreemder de zaak bezit en hij haar krachtens een bij de levering gemaakt beding voortaan voor de verkrijger houdt;
  2. wanneer de verkrijger houder van de zaak voor de vervreemder was;
  3. wanneer een derde voor de vervreemder de zaak hield, en haar na de overdracht voor de ontvanger houdt. In dit geval gaat het bezit niet over voordat de derde de overdracht heeft erkend, dan wel de vervreemder of de verkrijger de overdracht aan hem heeft medegedeeld.