Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een bezitter draagt zijn bezit over door de verkrijger in staat te stellen die macht uit te oefenen, die hij zelf over het goed kon uitoefenen.