Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. Eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten zijn overdraagbaar, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet.
  2. De overdraagbaarheid van vorderingsrechten kan ook door een beding tussen schuldeiser en schuldenaar worden uitgesloten.
  3. Alle andere rechten zijn slechts overdraagbaar, wanneer de wet dit bepaalt.