Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Registergoederen zijn goederen voor welker overdracht of vestiging inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is.

Gerelateerde artikelen