Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Volgens art. 479i lid 1 Rv wordt een beslag onder de schuldeiser zelf gelegd door middel van een deurwaardersexploot.

Gegevens exploot

Het exploot van beslag onder de schuldeiser zelf moet volgens art. 479i lid 1 Rv, naast de gewone formaliteiten, de volgende gegevens bevatten.

  1. De voornaam, naam en woonplaats van de executant en de naam en woonplaats van de geëxecuteerde.
  2. Een gespecificeerde opgave en omschrijving van de vorderingen en zaken waarop het beslag wordt gelegd.
  3. De titel waarvan de tenuitvoerlegging plaatsvindt, en een opgave van hetgeen de geëxecuteerde krachtens deze titel aan de executant verschuldigd is.
  4. Een woonplaatskeuze ten kantore van de deurwaarder.

Als één van de gegevens ontbreekt, is het beslag nietig (art. 479i lid 1 Rv).

Conservatoir beslag

Op grond van art. 702 lid 1 BW wordt een conservatoir beslag op dezelfde wijze als een executoriaal verhaalsbeslag gelegd.