Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Art. 16 IW bepaalt het volgende:

Wanneer executoriaal beslag is gelegd op een in een of meer termijnen door de ontvanger uit te betalen bedrag op grond van een voorlopige aanslag in de inkomstenbelasting als bedoeld in art. 9 lid 6 IW, wordt het beslag geacht mede te omvatten een in termijnen uit te betalen bedrag op grond van een voorlopige aanslag in de inkomstenbelasting als bedoeld in art. 9 lid 6 IW, over een volgend jaar voor zover:

  1. de uit te betalen termijnen van de voorlopige aanslagen op elkaar aansluiten;
  2. de schuld waarvoor beslag is gelegd niet geheel is voldaan.

Gerelateerde artikelen