Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Binnentreden of betreden is het brengen van (een deel van) het lichaam over de grens die de woning afscheidt van wat niet tot de woning gerekend wordt (HR 07-02-1956, NJ 1956, 147 (Arm-arrest)

Binnentreden is dus onder andere:

  • het binnensteken van een arm ter aanhouding
  • het binnensteken van een voet om de deur open te houden is dus binnen

Binnentreden is dus onder andere niet:

  • een onderzoek op een dak van een woning zonder dat die woning betreden wordt