Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Machtiging is de formele toestemming van een rechter of een hogere in rang om een bepaalde handeling te verrichten. De machtiging komt in het strafrecht veel voor. Bijvoorbeeld:

  • art. 97 lid 2 Sv (machtiging van de rechter-commissaris tot doorzoeken woning of het kantoor van een professioneel verschoningsgerechtigde)
  • art. 103 Sv (machtiging van de rechter-commissaris tot het leggen van een strafvorderlijk conservatoir beslag)