Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een slachtofferbeslag is een strafvorderlijk conservatoir beslag tot verhaal van een door de strafrechter aan een verdachte op te leggen slachtoffermaatregel als bedoeld in art. 36f Sr. Slachtofferbeslag is sinds 1 januari 2014 mogelijk.

Het slachtofferbeslag is geregeld in art. 94a lid 3 Sv.

Gerelateerde artikelen