Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een strafrechtelijk financieel onderzoek (sfo) is gericht op de bepaling van het door de verdachte wederrechtelijk verkregen voordeel, met het oog op de ontneming daarvan op grond van art. 36e Sr.

Misdrijven waarvoor sfo kan worden opgelegd

In geval van verdenking van een misdrijf, waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd en waardoor op geld waardeerbaar voordeel van enig belang kan zijn verkregen, kan overeenkomstig de bepalingen van deze afdeling een strafrechtelijk financieel onderzoek worden ingesteld.

Machtiging rechter-commissaris

Het strafrechtelijk financieel onderzoek wordt ingesteld krachtens een met redenen omklede machtiging van de rechter-commissaris, op vordering van de officier van justitie die met de opsporing van het strafbare feit is belast, verleend.

De vordering van de officier van justitie is met redenen omkleed. Bij de vordering wordt een lijst van voorwerpen overgelegd die al op grond van art. 94a lid 2, 3 en 4 Sv in beslag zijn genomen.

Informatie van officier van justitie

De officier van justitie informeert periodiek uit eigen beweging of op diens verzoek de rechter-commissaris over de voortgang van het strafrechtelijk financieel onderzoek. De rechter-commissaris licht de rechtbank in, indien hij zulks met het oog op art. 126e lid 1 Sv nodig oordeelt. De rechter-commissaris doet hiervan mededeling aan de officier van justitie.

Art. 126 Sv

Het strafrechtelijk financieel onderzoek is geregeld in art. 126 Sv.