Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Oneigenlijke lossing doelt meestal op de situatie dat een curator op basis van een overeenkomst met een pand- of hypotheekhouder zorg draagt voor de verkoop van de verbonden goederen onder de gehoudenheid de opbrengst integraal, althans slechts verminderd met een boedelbijdrage, af te dragen aan de zekerheidsgerechtigde.

De benaming verwijst naar de (eigenlijke) lossing van art. 58 lid 2 Fw, waarop de Hoge Raad de ‘oneigenlijke lossing’ heeft gestoeld (vgl. HR 01-09-1978, NJ 1980/345. Terwijl art. 58 lid 2 Fw het voorkomen van de executie van een pand- of hypotheekrecht beoogt, werkt de ‘oneigenlijke lossing’ als een wijze van executie.