Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

Een hypotheekakte is een authentieke akte waarin een hypotheek wordt gevestigd.

Notariële akte (art. 3:260 lid 1 BW)

Art. 3:260 lid 1 BW bepaalt dat een hypotheek wordt gevestigd door een tussen partijen opgemaakte notariële akte waarbij de hypotheekgever aan de hypotheekhouder hypotheek op een registergoed verleent, gevolgd door haar inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers.

Gegevens in notariële akte

De akte moet een aanduiding bevatten van de vordering waarvoor de hypotheek tot zekerheid strekt, of van de feiten aan de hand waarvan die vordering zal kunnen worden bepaald. Tevens moet het bedrag worden vermeld waarvoor de hypotheek wordt verleend of, wanneer dit bedrag nog niet vaststaat, het maximumbedrag dat uit hoofde van de hypotheek op het goed kan worden verhaald.