Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het hulpzakenbeding is een beding dat bepaalt dat de schuldeiser bevoegd is de verpande en verhypothekeerde goederen gezamenlijk tvolgens de voor hypotheek geldende regels te verkopen (vgl. art. 3:254 lid 1 BW).