Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het begrip 'stoffering' is van belang voor de vraag of de ontvanger zich op een bodemrecht kan beroepen.

Het begrip omvat alle roerende zaken die gebruikt worden om een pand geschikt te doen zijn voor het gebruik waartoe het bestemd is (vgl. HR 12-12-1929, LJN B.4632).

Het zijn zaken die strekken tot een enigszins duurzaam gebruik van het gebouw overeenkomstig zijn bestemming (vgl. HR 09-01-1981, NJ 1981, 656 (Honeywell Bull/Ontvanger).

De zaken betreffen vooral bedrijfsinventaris. De zaken zijn geen:

  • grondstoffen
  • voorraden
  • voertuigen

Voor die zaken ligt het gebruisdoel buiten de bodem.