Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een toerekenbare tekortkoming is het toerekenbaar niet of niet op de juiste wijze nakomen van een verbintenis. Degene die tekortschiet, is gehouden de daardoor geleden schade te vergoeden (art. 6:74 BW).