Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een kwalitatieve verplichting is een beding in een overeenkomst dat bepaalt dat de verplichting van een van de partijen om iets te dulden of niet te doen ten aanzien van een haar toebehorend registergoed, zal overgaan op degenen die het goed onder bijzondere titel zullen verkrijgen, en dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen (art. 6:252 lid 1 BW).

Vereist is dat van de overeenkomst een notariële akte wordt opgemaakt, gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers (art. 6:252 lid 2 BW).

Een kwalitatieve verpliching moet worden onderscheiden van een kettingbeding.