Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een bankgarantie heeft als doel zekerheid te verschaffen om zi het risico af te dekken van niet-nakoming en insolventie van de schuldenaar.

Een bankgarantie kan, in tegenstelling tot een uitvoer bij voorraad gesteld vonnis, in de regel pas worden ingeroepen wanneer er een onherroepelijke uitspraak in de hoodzaak ligt, dus als er geen rechtsmiddel meer openstaat. De veel gebruikte modellen NVB Beslaggarantie 1999 en Rotterdams garantieformulier 2008 zijn hier voorbeelden van.

Dit mogelijke nadeel van een bankgarantie kan om een aantal redenen worden gerechtvaardigd:

  • de beslaglegger die een bankgarantie heeft, kan een uitvoerbaar bij voorraad gesteld vonnis, in beginsel ten uitvoer leggen.
  • de beslaglegger krijgt door de bankgarantie een sterkere positie. Worden er meer beslagen op een goed gelegd, dan moet hij de opbrengst met andere beslagleggers delen. Bij een bankgarantie kan de beslaglegger de bank exclusief tot betaling dwingen.
  • een verhaalsbeslag vervalt bij faillissement van de beslagene. De bankgarantie blijft en opzichte van de bank in stand.

Gerelateerde artikelen