Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een aandeel aan toonder of toonderaandeel is een aan toonder gesteld aandeelbewijs. Een toonderaandeel is dus een vorm van een recht aan toonder.

Daarnaast is een toonderaandeel een vermogensrecht, geen roerende zaak of vordering,

Een naamloze vennootschap mag aandeelbewijzen uitgeven, een besloten vennootschap niet. Dit laatste volgt uit art. 2:175 lid 1 BW.

Tegenover een aandeel aan toonder staat een aandeel op naam.