Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het Brussels Beslagverdrag betreft het Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regels betreffende het conservatoir beslag op zeeschepen, dat in Brussel op 10 mei 1952 is gesloten. Het verdrag beoogt een eenvormige regeling te geven voor het conservatoir beslag op zeeschepen.

Beslag op zeeschepen kan volgens het verdrag alleen voor zeerechtelijke vorderingen worden gelegd.