Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Inboedel is het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken, met uitzondering van boekerijen en verzamelingen van voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard (art. 3:5 BW).

Gerelateerde artikelen