Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Goodwill is dat deel van de marktwaarde van een onderneming dat niet direct toewijsbaar is aan de activa en passiva.

Goodwill is geen vermogensrecht. Op goodwill kan dus geen beslag worden gelegd.

  • Hof Leeuwarden 13-12-2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BU8232
    Goodwill is niet vatbaar voor beslag of pandrecht. Daaraan doet niet af dat goodwill bij de overdracht van een onderneming dikwijls een afzonderlijk kenbare en op geld gewaarde post is en vaak is vermeld op de balans van een onderneming. Goodwill is juridisch gezien een samenstel van rechten en verplichtingen dat zich als geheel niet voor overdracht leent.