Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een commanditaire vennootschap is een bijzondere vorm van een vennootschap onder firma. Het is een personenvennootschap.

Er zijn één of meer beherende vennoten en één of meer stille vennoten. Deze laatste hebben slechts een financiële inbreng en worden ook wel commanditaire vennoten genoemd.

De beherend vennoot is de gecommanditeerde vennoot, hij die bevoegd is om te handelen namens de vennootschap.

Stille vennoten zijn slechts aansprakelijk voor het bedrag dat zij investeren. Zij mogen niet namens de vennootschap optreden. Doen zij dit toch, dan worden ze net als de beherende vennoten aansprakelijk voor alle schulden.

Wettelijke regeling

De commanditaire vennootschap is geregeld in het Wetboek van Koophandel, Eerste Boek, Derde titel, 'Van de vennootschap onder ene firma en van die bij wijze van geldschieting of "en commandite" genaamd' (artt. 15 t/m 34).