Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een beschikkingshandeling is een rechtshandeling die de beschikking over een goed inhoudt.

Belang

Het begrip 'beschikkingshandeling' is in het beslagrecht van belang bij de vraag of iemand beschikkingsbevoegd of -onbevoegd is. Ondanks een beslag blijft de schuldenaar beschikkingsbevoegd. Beschikkingshandelingen kunnen echter niet tegen de beslaglegger worden ingeroepen (vgl. o.a. art. 453a lid 1 Rv ten aanzien van roerende zaken). Dit wordt relatieve beschikkingsonbevoegdheid genoemd.

Voorbeelden

Voorbeelden van beschikkingshandelingen zijn:

Een voorbeeld van een niet-beschikkingshandeling is:

  • de verkoop van een goed