Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Misbruik van recht of misbruik van bevoegdheid betekent dat een recht of bevoegdheid niet kan worden ingeroepen, voor zover dat recht of die bevoegdheid wordt misbruikt.

Misbruik van recht of misbruik van bevoegdheid is geregeld in art. 3:13 BW.

Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen (art. 3:13 lid 2 BW).