Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vervreemding is elke vorm van levering die voor overdracht nodig is.

De vervreemding van roerende zaken is geregeld in art. 3:90 BW.