Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vervreemden is van eigenaar doen verwisselen. Dit is een ruimer begrip dan verkopen, men kan zaken bijvoorbeeld ook ruilen of schenken.

Onder vervreemding vallen alle vormen van levering die voor overdracht nodig zijn (vgl. art. 3:90 BW).