Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het begrip 'belanghebbende' komt op verschillende rechtsgebieden voor, bijvoorbeeld:

  • bestuursrechtelijk: belanghebbende is degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken (art. 1:2 lid 1 Awb)
  • strafvorderlijk (bij beklag): belanghebbende degene die stelt rechthebbende te zijn