Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Met nadeelvereiste wordt bedoeld dat iemand een nadeel, vaak financieel, moet hebben gehad bij een transactie of een tegenprestatie moet hebben geleverd.

Het nadeelvereiste komt in diverse situaties voor:

  • beschermende werking ten aanzien van de verkrijger van een roerende zaak waarop een beslag rust (art. 453a lid 2 Rv);
  • beschermende werking ten aanzien van de verkrijger van een roerende zaak bij beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder in het algemeen (art. 3:86 BW);
  • beschermende werking ten aanzien van de verkrijger bij pauliana (art. 3:45 lid 5 BW).