Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

KBvG

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een openbaar lichaam in de zin van art.134 Grondwet.

Leden

Alle gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders, toegevoegd gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn verplicht lid van de KBvG (art. 56 GDW).

Taak

De taak van de KBvG vormt het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door de gerechtsdeurwaarders en het bevorderen van hun vakbekwaamheid.

Uitvoering taak

Om aan die taak invulling te geven stelt de KBvG  bijvoorbeeld verordeningen vast waarin wordt bepaald hoe de gerechtsdeurwaarders hun beroep uit moeten oefenen (een voorbeeld van zo'n verordening is de Verordening Beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders) of waarin wordt bepaald aan welke kwaliteitseisen hun onderneming moet voldoen (Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit). Ook heeft de KBvG bepaald dat ieder lid opleidingen moet volgen ter bevordering van de vakbekwaamheid (Verordening bevordering vakbekwaamheid KBvG).