Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Notaris

Een notaris is een openbaar ambtenaar (vgl. art. 1 lid 1, letter a Wet op het notarisambt).

Authentieke akte

Het ambt van notaris houdt de bevoegdheid in om authentieke akten te verlijden in de gevallen waarin de wet dit aan hem opdraagt of een partij zulks van hem verlangt en andere in de wet aan hem opgedragen werkzaamheden te verrichten (vgl. art. 2 lid 1 Wet op het notarisambt).

Koninklijk besluit

De notaris wordt als zodanig bij koninklijk besluit benoemd (vgl. art. 3 lid 1 Wet op het notarisambt).

KNB

Een (kandidaat-)notaris is verplicht lid van de  Koninklijke NotariĆ«le Beroepsorganisatie (KNB).