Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een voorlopig beslagverlof is een beslagverlof waarin wordt bepaald dat de voorzieningenrechter, alvorens definitief te beslissen, partijen op een in het verlof te noemen dag en uur zal horen, met bepaling dat het voorlopig verlof alleen mag worden gebruikt als het beslag ten minste drie dagen voor die datum wordt gelegd (en - voor zover van toepassing - aan de beslagdebiteur is overbetekend).

Een voorlopig beslagverlof kan worden verleend als er twijfel bestaat over de gegrondheid van de vordering of de noodzaak van het verlangde beslagverlof, maar de vrees gerechtvaardigd is dat, als partijen worden gehoord alvorens op het beslagrekest wordt beslist, het beslagobject zal worden onttrokken aan het zicht van de beslagcrediteur.

De beslagsyllabus beschrijft deze mogelijkheid onder punt B ('De behandeling van het beslagrekest').