Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De beslagschuldenaar is degene te wiens laste beslag wordt gelegd. Bij executoriaal beslag zal de beslagene in de regel ook de geëxecuteerde zijn.

Andere woorden voor beslagschuldenaar zijn: