Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

1.
Het bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

  1. de naam en het adres van de indiener;
  2. de dagtekening;
  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
  4. de gronden van het bezwaar of beroep.

2.
Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd.

3.
Indien het bezwaar- of beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar of beroep noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.