Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Onder last onder dwangsom wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:

  1. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
  2. de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.