Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

Gerelateerde artikelen