Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

1.
Het dwangbevel vermeldt in ieder geval:

  1. aan het hoofd het woord «dwangbevel»;
  2. het bedrag van de invorderbare hoofdsom;
  3. de beschikking of het wettelijk voorschrift waaruit de geldschuld voortvloeit;
  4. de kosten van het dwangbevel, en e. dat het op kosten van de schuldenaar ten uitvoer kan worden gelegd.

2.
Het dwangbevel vermeldt, indien van toepassing:

  1. het bedrag van de aanmaningsvergoeding, en
  2. de ingangsdatum van de wettelijke rente.